Gen Z ลูกค้าชั้นดี ของกลุ่มผู้สอนคอร์สออนไลน์

Gen Z หรือ I Gen คือกลุ่มวัยรุ่นยุคใหม่ที่เกิดหลัง ค.ศ.1995 ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้เกิดมาพร้อมกับยุคสมัยที่เทคโนโลยีเฟื่องฟูเป็นอย่างสูง ปัจจุบันถือเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจต่าง ๆ เป็นอย่างมาก เพราะกลุ่มนี้มีการเข้าถึง Internet ตลอดเวลา

สำหรับธุรกิจสถาบันกวดวิชาเอง ก็สามารถปรับตัวให้ทันเทคโนโลยี โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียน ไปสู่ระบบการเรียนออนไลน์ ได้เช่นกัน

สัญญานแห่งการเปลี่ยนแปลงที่บ่งบอกว่าคุณควรเริ่มสอนออนไลน์ได้แล้ว คือ

  • สมัยนี้คนใช้ E-Book แทนหนังสือ  
  • ใช้การสื่อสารแบบ real time
  • แสดงความคิดเห็นและตัวตนผ่าน Social media
  • ผู้คนเลือกที่จะใช้คอร์สออนไลน์แทนรูปแบบการเรียนแบบเก่า

และเหล่ากลุ่มคน Gen Z มีส่วนให้สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ พวกเขาเลือกที่จะละทิ้งการเรียนแบบดั้งเดิม ซึ่งถือเป็นทางเลือกที่จัดอยู่อันดับท้าย ๆ 90 % ของกลุ่มคนเหล่านี้ เลือกที่จะเข้าร่วมคอร์สออนไลน์ทั้งสิ้น แน่นอนว่าเหล่าผู้สอนไม่สามารถที่จะละเลยต่อกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ได้ สถาบันและผู้สอนต่าง ๆ ต้องเริ่มหันมาศึกษาเรื่องการสอนออนไลน์ ซึ่งตอนนี้ถือเป็นเรื่องเร่งด่วน เพราะเริ่มก่อนย่อมได้เปรียบ ทั้งนี้ทั้งนั้น การสอนออนไลน์เป็นสิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนอยู่แล้วไม่ว่าจะอย่างไร Gen Z เป็นเพียงแค่ตัวเร่งเท่านั้น

ลองคิดดูเล่น ๆ ว่า หากมีสถาบันสอนภาษาสองสถาบัน ที่ในด้านทักษะความรู้ ความสามารถของผู้สอน ทั้งสองสถาบันอยู่ในระดับเดียวกัน แต่สถาบันที่หนึ่งใช้ระบบการสอนในห้องเรียนเหมือนเดิม แต่ในขณะที่อีกสถาบันยอมรับการเปลี่ยนแปลงและพร้อมที่จะพัฒนา ได้สร้างคอร์สเรียนออนไลน์ขึ้น แน่นอนว่าสถาบันที่พร้อมจะก้าวทันกระแสโลก ย่อมเป็นตัวเลือกอันดับแรก

แต่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ย่อมนำมาซึ่งความยากลำบากสำหรับผู้สอนที่ไม่มีประสบการด้านการสอนออนไลน์มาก่อน แต่ก็ยังสามารถหาผู้ช่วยอย่างคอร์สสแควร์ ที่มีทีมผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ พร้อมที่จะนำพาคุณมุ่งสู่ความสำเร็จ

อย่าลืมที่จะเปิดมุมมองของคุณให้กว้างขึ้น ทำความเข้าใจกระแสโลก ไขว่คว้าโอกาสในความเปลี่ยนแปลง เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งขับเคลื่อนสถาบันของคุณให้ก้าวแซงสถาบันของคู่แข่งได้อย่างรวดเร็ว ในโลกของธุรกิจยุคดิจิทัลแบบนี้”

สร้างเว็บไซต์ออนไลน์กับ Course Square Mine

 Line : @coursesquare
 https://mine.coursesquare.co/

Share this:

No Comments

Be the first to start a conversation

Leave a Comment