ครูยุคใหม่ ต้องรู้…เทคนิคการสอนผู้เรียนยุคดิจิทัล

ในยุคปัจจุบันที่พฤติกรรมผู้เรียนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ติวเตอร์ยุคใหม่ต้องปรับตัวตามให้ทัน 
มาดูกันค่ะว่า เทคนิคอะไรที่จะสามารถนำมาใช้เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 

Gamification and Game-Based Learning
การนำเสนอการเรียนรู้ผ่านการเล่นเกม เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนออนไลน์

รูปแบบการเรียนดังกล่าวกำลังได้รับความนิยมและมีแนวโน้มที่จะได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ได้รับความรู้และสนุกสนาน ในเวลาเดียวกันทำให้ผู้เรียนเปิดใจเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ง่ายขึ้น

โดยจากผลการสำรวจมีการคาดการณ์ว่า การนำเสนอการเรียนออนไลน์ผ่านรูปแบบเกมจะมีการเติบโตของตลาดส่วนนี้ ถึง 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2020 

 

Video-Based Learning 

รูปแบบการเรียนออนไลน์ผ่านรูปแบบการนำเสนอโดย Video

ได้รับการยอมรับว่าเป็นสื่อการสอนอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน

ให้ผลลัพธ์ที่ดีแก่ผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจในบทเรียนได้ง่ายขึ้น

จากการสำรวจ พบว่า 60% ของผู้ที่เรียนรู้จาก Video มีแนวโน้มที่จะทำตามคำแนะนำจากผู้สอนในคลิปที่นำเสนอ


Virtual Reality and Augmented Reality 

การเรียนเสมือนจริง ผนวกรวมกับสภาพแวดล้อมจริง
ผลที่เกิดขึ้นจะทำให้รูปแบบการนำเสนอการเรียนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ผู้เรียนสามารถเข้าใจในบทเรียนได้ง่ายขึ้น เสมือนเรียนรู้จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง โดยการเรียนรู้ผ่านระบบดังกล่าวผู้เรียนจะเรียนรู้ผ่านการรับรู้ทางประสาทสัมผัสต่าง ๆ

ไม่ว่าจะเป็นการมองเห็น การได้ยินเสียง การสัมผัส ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจบทเรียนโดยผ่านสถานการณ์ที่เสมือนจริง

วิธีการนี้ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจในการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการเรียนออนไลน์ที่กำลังได้รับความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

Virtual Reality and Augmented Reality 

การเรียนเสมือนจริง ผนวกรวมกับสภาพแวดล้อมจริง
ผลที่เกิดขึ้นจะทำให้รูปแบบการนำเสนอการเรียนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ผู้เรียนสามารถเข้าใจในบทเรียนได้ง่ายขึ้น เสมือนเรียนรู้จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง โดยการเรียนรู้ผ่านระบบดังกล่าวผู้เรียนจะเรียนรู้ผ่านการรับรู้ทางประสาทสัมผัสต่าง ๆ

ไม่ว่าจะเป็นการมองเห็น การได้ยินเสียง การสัมผัส ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจบทเรียนโดยผ่านสถานการณ์ที่เสมือนจริง

วิธีการนี้ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจในการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการเรียนออนไลน์ที่กำลังได้รับความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ปรึกษาระบบเรียนออนไลน์สำหรับกวดวิชา และองค์กร
ได้ที่ช่องทาง Line : @coursesquare
และเว็บไซต์  https://mine.coursesquare.co

 

Share this:

No Comments

Be the first to start a conversation

Leave a Comment