ครูยุคใหม่ ต้องรู้…เทคนิคการสอนผู้เรียนยุคดิจิทัล

ในยุคปัจจุบันที่พฤติกรรมผู้เรียนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ติวเตอร์ยุคใหม่ต้องปรับตัวตามให้ทัน 
มาดูกันค่ะว่า เทคนิคอะไรที่จะสามารถนำมาใช้เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 

Gamification and Game-Based Learning
การนำเสนอการเรียนรู้ผ่านการเล่นเกม เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนออนไลน์

รูปแบบการเรียนดังกล่าวกำลังได้รับความนิยมและมีแนวโน้มที่จะได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ได้รับความรู้และสนุกสนาน ในเวลาเดียวกันทำให้ผู้เรียนเปิดใจเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ง่ายขึ้น

โดยจากผลการสำรวจมีการคาดการณ์ว่า การนำเสนอการเรียนออนไลน์ผ่านรูปแบบเกมจะมีการเติบโตของตลาดส่วนนี้ ถึง 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2020 

 

Video-Based Learning 

รูปแบบการเรียนออนไลน์ผ่านรูปแบบการนำเสนอโดย Video

ได้รับการยอมรับว่าเป็นสื่อการสอนอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน

ให้ผลลัพธ์ที่ดีแก่ผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจในบทเรียนได้ง่ายขึ้น

จากการสำรวจ พบว่า 60% ของผู้ที่เรียนรู้จาก Video มีแนวโน้มที่จะทำตามคำแนะนำจากผู้สอนในคลิปที่นำเสนอ


Virtual Reality and Augmented Reality 

การเรียนเสมือนจริง ผนวกรวมกับสภาพแวดล้อมจริง
ผลที่เกิดขึ้นจะทำให้รูปแบบการนำเสนอการเรียนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ผู้เรียนสามารถเข้าใจในบทเรียนได้ง่ายขึ้น เสมือนเรียนรู้จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง โดยการเรียนรู้ผ่านระบบดังกล่าวผู้เรียนจะเรียนรู้ผ่านการรับรู้ทางประสาทสัมผัสต่าง ๆ

ไม่ว่าจะเป็นการมองเห็น การได้ยินเสียง การสัมผัส ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจบทเรียนโดยผ่านสถานการณ์ที่เสมือนจริง

วิธีการนี้ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจในการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการเรียนออนไลน์ที่กำลังได้รับความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

Virtual Reality and Augmented Reality 

การเรียนเสมือนจริง ผนวกรวมกับสภาพแวดล้อมจริง
ผลที่เกิดขึ้นจะทำให้รูปแบบการนำเสนอการเรียนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ผู้เรียนสามารถเข้าใจในบทเรียนได้ง่ายขึ้น เสมือนเรียนรู้จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง โดยการเรียนรู้ผ่านระบบดังกล่าวผู้เรียนจะเรียนรู้ผ่านการรับรู้ทางประสาทสัมผัสต่าง ๆ

ไม่ว่าจะเป็นการมองเห็น การได้ยินเสียง การสัมผัส ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจบทเรียนโดยผ่านสถานการณ์ที่เสมือนจริง

วิธีการนี้ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจในการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการเรียนออนไลน์ที่กำลังได้รับความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ปรึกษาระบบเรียนออนไลน์สำหรับกวดวิชา และองค์กร
ได้ที่ช่องทาง Line : @coursesquare
และเว็บไซต์  https://mine.coursesquare.co

 

Share this:

Mirantee Noiwong

Digital Marketing of Course Square เชื่อว่าความพยายามในแต่ละครั้ง จะเกิดผลลัพทธ์เล็กๆ ที่จะกลายเป็นผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ในวันหนึ่ง...

  1 Comment   Comment

  1. Todd N. Harmon

    Education with the digital techniques will help the student most, like if they are understanding any maths problem there are lots of other tutorial on internet where they can lean, there are best Wikipedia page creation service who make pages on wikipedia that will help students

    Reply

Leave a Comment