ระบบอบรมแบบเดิม VS ระบบอบรมยุคดิจิทัล

ในยุคดิจิทัลแบบนี้ บริษัทไหนหรือธุรกิจใดมีการเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานของบริษัทได้มากที่สุด จะช่วยลดต้นทุน เพิ่มความสามารถในการทำงานให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี อาจจะส่งผลถึงรายได้  และผลกำไรที่มากขึ้นอีกด้วยนะคะ

บางบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะ และความรู้ของพนักงาน แน่นอนว่าการจัดอบรมให้พนักงาน จึงแทบจะเป็นหนึ่งในนโยบายของบริษัทที่ต้องจัดทำกันเป็นประจำทุกปี

จะดีแค่ไหนถ้าบริษัทมีตัวช่วยในการอบรม ให้พนักงานได้ความรู้เหมือนเดิม พัฒนาทักษะได้เหมือนเดิม วัดผลประเมินผลได้ดีกว่าเดิม แต่ช่วยลดต้นทุนในการจัดอบรม และได้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม 

คอร์สสแควร์เปรียบเทียบระหว่างการจัดอบรมแบบเดิม และการจัดอบรมระบบออนไลน์มาให้ดูกันชัดๆ เลยค่ะ เพื่อให้บริษัทได้เห็นภาพ และตัดสินใจได้ง่ายขึ้นค่ะ 
รูปแบบการเรียนรู้ 
ระบบอบรมแบบเดิม HR ต้องจัดหาสถานที่ จัดหาห้องเพื่อให้พนักงานเข้าร่วมอบรม หากเป็นบริษัทที่มีหลายสาขา จำเป็นต้องให้พนักงานแต่ละสาขามาเรียนรวมกันในสถานที่เดียว บริษัทอาจจะต้องมีการเพิ่มต้นทุนค่าเดินทาง หรือค่าสถานที่ และยังเสียโอกาสในการทำงานอีกด้วย

อบรมระบบออนไลน์ในยุคดิจิทัล จะช่วยให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน เพราะพนักงานสามารถเข้าเรียนผ่านออนไลน์จากที่ไหนก็ได้ เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ต สามารถจัดสรรการเรียนให้ไม่ตรงกับเวลางานได้

การวิเคราะห์พฤติกรรมพนักงาน
แน่นอนว่าการอบรมนั้นถูกจัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะ และความรู้ให้กับพนักงานในองค์กร บริษัทเองก็ต้องการตรวจสอบความเข้าใจ และความตั้งใจของพนักงานว่าเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดหรือไม่ นอกจากนี้บางบริษัทก็มีการวัดผลจากการอบรม และนำไปใช้เป็น KPI ในการวัดผลประเมินผลพนักงานอีกด้วย 
ระบบอบรมแบบเดิม 
HR อาจจะต้องจะต้องให้วิทยากรเป็นผู้สังเกตุพฤติกรรมของผู้เรียน ว่ามีความตั้งใจในการอบรม หรือเข้าอบรมครบตามจำนวนที่กำหนดไว้หรือไม่ และอาจจะต้องทำชุดข้อสอบเพื่อวัดผลประเมินผลความเข้าใจหลังจบการอรม
ระบบอบรมออนไลน์ยุคดิจิทัล HR สามารถเข้าถึงพฤติกรรมผู้เรียนได้ผ่านระบบหลังบ้าน สามารถตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนของพนักงานได้เป็นรายบุคคล สามารถสร้างระบบข้อสอบให้พนักงานทำได้บนออนไลน์ และวัดผลคะแนนได้ทันที ไม่จำเป็นต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เป็นแผ่นกระดาษอีกต่อไป

ผลกระทบต่อหน้าที่การงาน 
การอบรมแบบเดิม ปฏิเสธไม่ได้เลยจริงๆค่ะ ว่าการที่บริษัทต้องจัดอบรมให้พนักงานนั้น อาจจะต้องสูญเสียเวลาในการทำงานไปบ้าง เนื่องจากต้องจัดอบรมภายในเวลาทำงาน เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าอบรมได้ตามเวลาที่บริษัทกำหนด
การอบรมออนไลน์ยุคดิจิทัล จะเข้ามาตอบโจทย์ในเรื่องเวลาการทำงานได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการอบรมผ่านออนไลน์ พนักงานสามารถเข้าเรียนที่ไหนก็ได้ บนอุปกรณ์ใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หรือโทรศัพท์มือ พนักงานแต่ละคนไม่จำเป็นต้องมารวมกันในสถานที่เดียวเพื่อเข้าร่วมอบรม ทำให้ไม่เสียโอกาสในการทำงาน

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน
การอบรมแบบเดิม ที่ถูกจัดขึ้นในห้อง เมื่อผู้เรียนมีคำถามเพิ่มเติมก็อาจจะต้องรอถามวิทยากรในห้องอบรมเท่านั้น
การอบรมออนไลน์ในยุคดิจิทัล เมื่อผู้เรียนไม่เข้าใจในบทเรียนก็สามารถทบทวนดูวิดีโอซ้ำได้ และเมื่อมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถพูดคุยสอบถามกับผู้สอนผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที

ปรึกษาเรื่องระบบเรียนออนไลน์สำหรับกวดวิชา และองค์กร
ได้ที่ช่องทาง Line : @coursesquare และเว็บไซต์  https://mine.coursesquare.co

Share this:

  1 Comment   Comment

Leave a Comment