ทางบริษัท คอร์สสแควร์ จำกัด (เจ้าของเว็บไซต์ coursesquare.co) มีนโยบายการดูแลลูกค้าที่มีความประสงค์จะขอรับเงินคืน (Refund) โดยมีรายละเอียดดังนี้

คอร์สเรียนออนไลน์

หากสั่งซื้อแล้วผู้เรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้ สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืนได้ภายใน 7 วันหลังจากที่การลงทะเบียนสั่งซื้อคอร์สเสร็จสมบูรณ์ (*ยกเว้น ค่าบริการอื่นๆ เช่นค่าธรรมเนียมที่เกิดจากบัตรเครดิต เป็นต้น) โดยผู้เรียนจะต้องแนบหลักฐานการชำระเงิน รายละเอียดบัญชีผู้ใช้ และภาพหน้าจอที่แสดงว่าไม่สามารถเข้าเรียนได้ จากนั้นทางทีมงานจะมีสอบถามถึงสาเหตุ หลังจากที่การขอรับเงินคืนได้รับการอนุมัติแล้ว คุณจะได้รับเงินคืนภายใน 30-45 วัน