พิพัฒน์ เผ่าสุวรรณ

พิพัฒน์ เผ่าสุวรรณ

สำหรับคนที่อยากได้พื้นฐานการร้องเพลงแล้ว คอร์สนี้ผมถีอว่าคุ้มมากๆ ได้ความรู้เเละสามารถนำไปปฏิบัดิไดัจริง ครูผู้สอนก็มีจิตวิญญาณความเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดีครับ
Course Square Blog
5
2020-05-15T15:02:19+07:00
สำหรับคนที่อยากได้พื้นฐานการร้องเพลงแล้ว คอร์สนี้ผมถีอว่าคุ้มมากๆ ได้ความรู้เเละสามารถนำไปปฏิบัดิไดัจริง ครูผู้สอนก็มีจิตวิญญาณความเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดีครับ
Share this: